Regulamin Konkursu Walentynkowego 2016

REGULAMIN KONKURSU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1 Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wymaluj swoją walentynkę” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest kawiarnia Retro Café i Bartłomiej Gradecki.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook-owym Czekolada-  Retro Café od dnia 14.02.2016 (od godziny  22.00) do dnia 16.02.2016 (do godziny 23.59.59)
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.Uczestnikiem konkursu („Uczestnik”) może być każda para, która jest Fanem profilu  Czekolada -Retro Café na Facebooku.  Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu Czekolada- Retro Café i tym samym zyskała status Fana.
2. Uczestnik musi zgłosić chęć udziału w Konkursie mailowo do 13.02.2016 do godziny 20, następnie o umówionej godzinie stawić się w lokalu Retro Café przy (Moniuszki 11 w Łodzi), następnie Pan wykonuje makijaż swojej wybrance. Po wykonanym makijażu, efekt pracy zostaje uwieczniony na zdjęciu. Zdjęcie zostanie umieszczone na fp Czekolada- Retro Café. Zwycięzcą zostanie osoba, której zdjęcie uzyska największą liczbę polubień na profilu kawiarni.
§3
NAGRODY
1.Nagrodą w Konkursie jest:
a. od Bartłomieja Gradeckiego po jednym flakonie perfum dla niego i dla niej
b. od Café Retro  zaproszenie na degustację dwóch dużych czekolad z oferty kawiarni.

Zwycięska para zostanie powiadomiona o wygranej telefonicznie. Wyniki zostaną oficjalnie ogłoszone na fp Retro Café w przeciągu 24 godzin od zakończenia konkursu.

§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: Imion,  adresu konta poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na  opublikowanie swojego zdjęcia konkursowego na fb Czekolada-Retro Cafe.

 
© 2013 Czekolada Retro Cafe, Moniuszki 11 Łódź | Joomla Template by vonfio.de